Noworodek-piers

O tym ,że mleko matki jest fenomenem natury nikogo przekonywać nie trzeba. Karmienie piersią jest optymalnym dla zdrowia i rozwoju sposobem żywienia noworodków rekomendowanym przez towarzystwa naukowe i organizacje zdrowotne na całym świecie. W Polsce prawie wszystkie matki rozpoczynają karmienie (97.7%-99.4%), jednak wiele z nich nie kontynuuje karmienia odpowiednio długo napotykając na trudności .

Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów i trudności związanych z karmieniem w poradni i w miejscu zamieszkania. W razie potrzeby  wypożyczamy laktator.

karmienie2